Hội đồng giám khảo
Thành lập Hội đồng Giám khảo (Hội đồng sơ tuyển và Hội đồng chung tuyển) chương trình Giải thưởng Công nghiệp 4.0 Việt Nam năm 2023- I4.0 Awards 2023 (sau đây gọi là Hội đồng giám khảo) bao gồm các ông, bà có tên sau đây:

TS. Nguyễn Quân

Chủ tịch Hội Tự động Hóa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn

PGS. TS Hoàng Hữu Hạnh

Chủ tịch HĐKH Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, Phó chủ tịch hội đồng chuyên môn

TS. Nguyễn Minh Hồng

Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng;

TS. Hà Minh Hiệp

Phó Tổng Cục Trưởng Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng;

TS. Bùi Quốc Khánh

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Tự động hóa Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng;

Ông Đỗ Mạnh Cường

Phó Tổng thư ký Hội Tự động hóa Việt Nam, thành viên;

PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng

Hiệu Trưởng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, thành viên;

Ths Phạm Quốc Hoàn

Phó Giám đốc Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó CT HĐKH Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, thành viên.

TS Nguyễn Tiến Dũng

Chuyên viên Vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương, thành viên;

Ths Nguyễn Đức Bình

Vụ trưởng Vụ KH&CN, Ban Cơ Yếu Chính phủ, thành viên;

Ông Phạm Đình Vũ

Chánh Văn phòng, Liên đoàn Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam, thành viên

Ông Bùi Thanh Tùng

Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Thành phố Hải Phòng, thành viên;

Ông Phùng Văn Đông

Giám đốc Trung tâm AITCV, thành viên;

Ông Đặng Đức Mai

Chủ tịch Hội Tin học - Viễn thông Hà Nội, thành viên;

Ông Phạm Quang Đăng

Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Đại học Bách khoa Hà Nội, thành viên;

TS. Lê Thị Thu Hà

Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo, Đại học Ngoại thương Hà Nội, thành viên;


Bà Vũ Thị Huệ

Phó Chánh văn phòng Hội Tự động hóa Việt Nam, Thư ký Hội đồng;

Bà Vũ Thị Đức

Văn phòng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, Thư ký Hội đồng;

 

Ban tổ chức

Ông Nguyễn Quyết Chiến

Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuât Việt Nam - Trưởng ban

TS. Nguyễn Quân

Chủ tịch Hội Tự động Hóa Việt Nam – Phó Trưởng Ban thường trực, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Chương trình biểu dương TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam

Ông Lê Công Lương

Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - Phó Trưởng Ban

Ông Phạm Hữu Duệ

Trưởng Ban tổ chức và chính sách Hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - Phó Trưởng Ban tổ chức

Bà Nguyễn Thị Bích Lan

Viện trưởng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, Phó Trưởng Ban, phụ trách điều hành thực hiện Chương trình Biểu dương TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam;

TS. Dương Nguyên Bình

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Tự động hóa Việt Nam - Thành viên (tham gia phụ trách Hội thảo khoa học)

Ông Nguyễn Cẩm Tú

Phó Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam - Thành viên

PTS. Hà Minh Hiệp

Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ - Thành viên

Ông Đỗ Tiến Thịnh

Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên

Ông Lê Xuân Rao

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hà Nội - Thành viên

Ông Lê Hoài Quốc

Chủ tịch Hội Tự động hóa thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên

Ông Hoàng Nguyên Vân

Phó Viện Trưởng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số - Thành viên

Ông Trần Xuân Việt

Phó Trưởng ban Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - Thành viên

Ông Nguyễn Như Bảo

Chánh Văn phòng Hội Tự động hóa Việt Nam - Thành viên

Bà Vũ Thị Huệ

Phó Chánh Văn phòng Hội Tự động hóa Việt Nam - Thư ký Chương trình

Bà Nguyễn Linh Trang

Văn phòng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số - Thư ký Chương trình