Tin tức
INDUSTRIE 4.0 AWARDS - 2023 I4.0 AWARDS

Hội thảo chuyển đổi số và tự động hoá trong phát triển kinh tế số

Nhằm thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội Tự động hóa Việt Nam, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số và được sự bảo trợ của Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện thường niên“Hội thảo Chuyển đổi số, tự động hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế số” và Chương trình “Biểu dương TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam – Industrie 4.0 Awards. Nhằm đánh giá hiệu quả việc tích cực, chủ động thực hiện CMCN 4.0, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo ở các địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp. Thúc đẩy chuyển đổi số cho các tổ chức, doanh nghiệp, sự phát triển của các doanh nghiệp công nghiệp truyền thống, các nhà máy sản xuất, kết nối cung cầu về các giải pháp công nghệ số, xây dựng và phát triển quản trị, sản xuất thông minh. Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho tổ chức, doanh nghiệp, phát triển kinh tế số. Giúp cho các tổ chức/ doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai xây dựng nhà máy thông minh, nhà máy số, sản xuất thông minh, nghiên cứu KH&CN, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, năng lực quản trị kinh doanh. Liên kết, kết nối được cộng đồng các nhà khoa học, các viện nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiêp, cùng hỗ trợ, tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ, phát triển kinh tế số, đạt được thành tích cao.

Hội thảo chuyển đổ số và tự động hoá trong phát triển kinh tế số
Hội thảo chuyển đổ số và tự động hoá trong phát triển kinh tế số

Được sự phối hợp của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng, Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam khu vực miền Trung. Hội tự động hóa Việt Nam, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Tự động hóa, Chuyển đổi số thúc đẩy phát triển kinh tế số khu vực miền trung tại Thành phố Đà Nẵng.

Thay mặt Ban tổ chức, trân trọng kính mời Quý Đại biểu tới tham dự chương trình hội thảo./.

  • Thời gian: 8:00-12:00 ngày 07/4/2023
  • Địa điểm: Hội trường Tầng 3, Công viên phần mềm Đà Nẵng, số 02 Quang Trung, TP. Đà Nẵng

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Ban Tổ chức Chương trình

ĐT: 0931111199; 0913060685 Email: i4.0award@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn./.