I4.0 Awards 2023

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

Thành lập Hội đồng Giám khảo (Hội đồng sơ tuyển và Hội đồng chung tuyển) chương trình Giải thưởng Công nghiệp 4.0 Việt Nam năm 2023- I4.0 Awards 2023 (sau đây gọi là Hội đồng giám khảo) bao gồm các ông, bà có tên sau đây:
TS. Nguyễn Quân
Chủ tịch Hội Tự động Hóa Việt Nam – Phó Trưởng Ban thường trực,
Chủ tịch Hội đồng giám khảo Giải thưởng I4.0
TS. Nguyễn Minh Hồng
Chủ tịch Hội Truyền thông số VN - Phó Chủ tịch Hội Đồng
TS. Hà Minh Hiệp
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục đo lường chất lượng - Bộ KHCN - Phó Chủ tịch Hội Đồng
PGS.TS. Bùi Quốc Khánh
Tổng thư ký VAA - Phó Chủ tịch Hội Đồng
TS. Dương Nguyên Bình
Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật, điều khiển và Tự động hóa, Trường ĐH BKHN - Phó Chủ tịch Hội Đồng
PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh
Chủ tịch HĐKH Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số - Phó Chủ tịch Hội Đồng
TS. Đỗ Mạnh Cường
Phó Tổng thư ký VAA
ThS. Phạm Quốc Hoàn
Phó Giám đốc Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông, thành viên
PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng
Hiệu trưởng trường ĐH BKHN
TS. Nguyễn Tiến Dũng
Chuyên viên Vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương, thành viên
TS. Nguyễn Thành Phúc
Cục trưởng Cục An toàn thông tin - Bộ TTTT
Ths Nguyễn Đức Bình
Vụ trưởng Vụ KH&CN, Ban cơ yếu Chính phủ, thành viên
Ông Phạm Đình Vũ
Chánh VP - VCCI
TS. Bùi Thanh Tùng
Chủ tịch Hội TĐH Hải Phòng
TS. Phùng Văn Đông
GĐ Viện Công nghệ Châu Á VN (AIT)
Ông Đặng Đức Mai
Chủ tịch Hội Tin học - Viễn thông Hà Nội, thành viên
PGS. Phạm Quang Đăng
Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật, điều khiển và Tự động hóa, Trường ĐH BKHN
PGS.TS. Lê Thị Thu Hà
GĐ Trung tâm Sáng tạo và ươm tạo - Trường ĐH Ngoại thương
Bà Vũ Thị Huệ
Phó Chánh văn phòng Hội Tự động hóa Việt Nam, Thư ký Hội đồng
Bà Vũ Thị Đức
Văn phòng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, Thư ký Hội đồng

BAN TỔ CHỨC

Ông Nguyễn Quyết Chiến
Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuât Việt Nam - Trưởng ban
TS. Nguyễn Quân
Chủ tịch Hội Tự động Hóa Việt Nam – Phó Trưởng Ban thường trực,
Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Chương trình biểu dương TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam
Ông Lê Công Lương
Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - Phó Trưởng Ban
Ông Phạm Hữu Duệ
Trưởng Ban tổ chức và chính sách Hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - Phó Trưởng Ban tổ chức
Bà Nguyễn Thị Bích Lan
Viện trưởng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, Phó Trưởng Ban, phụ trách điều hành thực hiện Chương trình Biểu dương TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam;
TS. Dương Nguyên Bình
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Tự động hóa Việt Nam - Thành viên (tham gia phụ trách Hội thảo khoa học)
Ông Nguyễn Cẩm Tú
PPhó Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam - Thành viên
PTS. Hà Minh Hiệp
Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ - Thành viên
Ông Đỗ Tiến Thịnh
Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên
Ông Lê Xuân Rao
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hà Nội - Thành viên
Ông Lê Hoài Quốc
Chủ tịch Hội Tự động hóa thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên
Ông Hoàng Nguyên Vân
Phó Viện Trưởng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số - Thành viên
Ông Trần Xuân Việt
Phó Trưởng ban Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - Thành viên
Ông Nguyễn Như Bảo
Chánh Văn phòng Hội Tự động hóa Việt Nam - Thành viên
Bà Vũ Thị Huệ
Phó Chánh Văn phòng Hội Tự động hóa Việt Nam - Thư ký Chương trình
Bà Nguyễn Linh Trang
Văn phòng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số - Thư ký Chương trình