BIỂU DƯƠNG TOP
CÔNG NGHIỆP 4.0 VIỆT NAM

INDUSTRIE 4.0 AWARDS - 2024 I4.0 AWARDS

VIETNAM I4.0 AWARDS

Chương trình biểu dương Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam

I4.0 Awards là chương trình biểu dương Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam được tổ chức nhằm đánh giá hiệu quả thực hiện chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong các tổ chức, doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số cho các địa phương, các doanh nghiệp nhằm hướng đến thúc đẩy phát triển kinh tế số.

Chương trình cũng biểu dương sự phát triển của các DN sản xuất, kết nối cung cầu về các giải pháp công nghệ số, xây dựng và phát triển sản xuất thông minh; Thúc đẩy ứng dụng CNTT, công nghệ số, CĐS, ĐMST giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các địa phương, DN, phát triển kinh tế số.

Tôn vinh, trao tặng

 

Tôn vinh, trao tặng Giải thưởng cho đơn vị, cá nhân đã có sự xuất sắc và đổi mới trong việc cung cấp và sử dụng

thúc đẩy cđs

 

Góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam, phát triển kinh tế số góp phần thực hiện thành công Đề án ” Đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông” và hội nhập quốc tế thành công.

đổi mới, sáng tạo

 

Tạo sân chơi cho các đơn vị, cá nhân tại Việt Nam có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ số. Cải thiện mô hình phát triển, thúc đẩy tinh thần làm việc cống hiến của tổ chức cá nhân và khuyến khích đổi mới sáng tạo.

công nhận đóng góp

 

Công nhận xứng đáng công sức của các đơn vị, cá nhân đóng góp vào thành tựu kỹ thuật số. Nâng cao hình ảnh quảng bá doanh nghiệp tới khách hàng tiềm năng, phát triển mạng lưới của doanh nghiệp và kết nối với các nhà lãnh đạo kinh doanh có ảnh hưởng khác.

đối tượng tham gia

I4.0 AWARDS Mang Đến Cho Doanh Nghiệp Cơ Hội Tiếp Cận Và Trải Nghiệm Các Giải Pháp Công Nghệ Số Mới Nhất, Uy Tín Nhất

Là tổ chức, doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

Các doanh nghiệp công nghiệp truyền thống có lịch sử phát triển, có nhà máy sản xuất trong các lĩnh vực

Các doanh nghiệp có các hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, phát triển và phổ biến

Doanh nghiệp ứng dụng KH&CN, sản xuất, kinh doanh tiêu biểu, sản phẩm, dịch vụ số xuất sắc đáp ứng công nghiệp 4.0.

BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA)
Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA)
Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (VIDTI)

Ông Nguyễn Quyết Chiến

Tổng thư ký Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam

Ông Nguyễn Quân

Chủ tịch Hội Tự động hoá
Việt Nam

Bà Nguyễn T. Bích Lan

Viện trưởng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số

Những con số ấn tượng

Thành tựu của Giải thưởng năm 2022

0
Hạng mục giải thưởng

0 +
Tiếp cận các doanh nghiệp, tổ chức trên các tỉnh thành

0
Hồ sơ tham dự

0
Sáng kiến chuyển đổi số tiêu biểu và tổ chức xuất sắc

BẢO TRỢ CHỈ ĐẠO

Đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi số

Tổ chức thực hiện

Đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi số

tin tức - sự kiện

Tin tức - Cập nhật về Giải thưởng I4.0 Awards

Tài trợ

Các nhà tài trợ chương trình