CÁC THAM LUẬN VÀ DIỄN GIẢ

Nhà máy thông minh &
xu hướng tại Việt Nam

Trình bày: TS. Đỗ Mạnh Cường, Phó Tổng thư ký, Hội Tự động hoá Việt Nam

Chuyển đổi số Doanh nghiệp -
Thực trạng, Thách thức, Cơ hội

Trình bày: Ông Hoàng Công Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Một số định hướng hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong phát triển
kinh tế số theo hướng bền vững

Trình bày: TS. Hà Minh Hiệp - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCCL - Bộ KHCN

Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) vào
tái định hình các ngành công nghiệp số

Trình bày: TS. Lê Thái Hưng, Giám đốc chiến lược Hệ sinh thái VNPT AI

Kinh tế số - động lực tăng năng suất lao động của doanh nghiệp Việt Nam:
Mô hình đánh giá và kết quả

Trình bày: PGS.TS. Đặng Thị Việt Đức, Trưởng Lab Kinh tế số, Học viện Công nghệ BCVT

Case Chuyển đổi số & Tự động hóa
trong doanh nghiệp sản xuất

Trình bày: Ông Nguyễn Đoàn Kết - Phó TGĐ Công ty Rạng Đông

CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN CHÍNH

  • Các định hướng lớn của Đảng, Nhà nước về chủ động tham gia CMCN 4.0, Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế số;
  • Đề xuất, trao đổi và đối thoại về cơ chế, chính sách thúc đẩy và hỗ trợ kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam;
  • Phản hồi, trao đổi của các cơ quan Nhà nước về các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp trong ứng dụng công nghệ 4.0 và chuyển đổi số ở các ngành kinh tế trọng điểm (nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, thương mại điện tử, tài chính ngân hàng, du lịch)– Định hướng xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ số vào Chính phủ số, đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế số;
  • Tạo lập liên kết giữa doanh nghiệp – Chính phủ trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế số.
  • Trao đổi, thảo luận về các giải pháp kỹ thuật để thúc đẩy chuyển đổi số thành công một số ngành kinh tế;
  • Chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số nền kinh tế, phát triển kinh tế số;
  • Đề xuất, kiến nghị tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho các Doanh nghiệp.