Đối tượng tham gia chương trình
INDUSTRIE 4.0 AWARDS - 2024 I4.0 AWARDS

Đối tượng tham gia

Là tổ chức, doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, các doanh nghiệp công nghiệp truyền thống có lịch sử phát triển, có nhà máy sản xuất trong các lĩnh vực, doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, phát triển, phổ biến, ứng dụng KH&CN, sản xuất, kinh doanh tiêu biểu, sản phẩm, dịch vụ số xuất sắc đáp ứng công nghiệp 4.0. Tự ứng cử/đề cử tham gia chương trình.

 

Quyền lợi của doanh
nghiệp khi đạt giải thưởng

Là tổ chức, doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, các doanh nghiệp công nghiệp truyền thống có lịch sử phát triển, có nhà máy sản xuất trong các lĩnh vực, doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, phát triển, phổ biến, ứng dụng KH&CN, sản xuất, kinh doanh tiêu biểu, sản phẩm, dịch vụ số xuất sắc đáp ứng công nghiệp 4.0. Tự ứng cử/đề cử tham gia chương trình.

– Được biểu dương tại sự kiện lễ biểu dương;

– Được tham gia các chuyên mục, chương trình truyền thông xã hội của VUSTA, VAA, VIDTI và các Đài truyền hình, các cơ quan báo chí liên kết với Ban tổ chức;

– Được giới thiệu trên Website/fanpage chính thức của Chương trình Industrie 4.0 Awards và mạng xã hội Youtube, Tiktok, các báo, tạp chí bảo trợ truyền thông của Chương trình theo nhu cầu của doanh nghiệp;

– Được Ban tổ chức kết nối, tư vấn, hỗ trợ đào tạo về tự động hóa, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo;

– Được ưu tiên sử dụng các giải pháp, nền tảng công nghệ số của các đơn vị tham gia Chương trình;

– Được tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước do VUSTA, VAA, VIDTI tổ chức. Các sản phẩm, dịch vụ được trao tặng TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam được Ban Tổ chức hỗ trợ, phối hợp tổ chức hội thảo chuyên đề để giới thiệu, tiếp thị đến các đối tượng khách hàng tiềm năng trong nước và ngoài nước (tùy theo yêu cầu và trường hợp cụ thể);

– Các doanh nghiệp/sản phẩm có nhu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sẽ được Ban Tổ chức hướng dẫn làm thủ tục đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa hoc và Công nghệ.