Quy trình đánh giá và biểu dương
Quy trình 3 bước đánh giá, thẩm đình

1

Bước 1: Đề cử/ giới thiệu tham gia Chương trình

Đề cử: Các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội nghề nghiệp đề cử các doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí của Chương trình và theo các Hạng mục tại Điều 3 tham gia Chương trình.

Tự đề cử: Các doanh nghiệp có mong muốn tham gia Chương trình có thể tự đề cử.

Hình thức đề cử/tự đề cử: Đăng ký trực tuyến trên Website hoặc qua địa chỉ email của Ban Tổ chức Chương trình, hoặc gửi bản đăng ký tham gia Chương trình trực tiếp tại Văn phòng Ban Tổ chức Chương trình hoặc gửi qua đường bưu điện.

2

Bước 2: Bình chọn và thẩm định thực tế:

Hội đồng giám khảo sẽ đánh giá sơ tuyển các doanh nghiệp có hồ sơ hợp lệ và lựa chọn các hồ sơ tốt nhất đưa vào Vòng chung tuyển.

Tùy điều kiện cụ thể, Hội đồng giám khảo có thể tổ chức khảo sát, thẩm định thực tế tại doanh nghiệp trước và trong khi tổ chức Vòng chung tuyển.

3

Bước 3: Bình chọn chung tuyển và quyết định xét tặng:

Hội đồng giám khảo có nhiệm vụ tổ chức bình chọn chung tuyển các hồ sơ đã qua Vòng sơ tuyển và thẩm định thực tế lựa chọn ra các doanh nghiệp tiêu biểu nhất để trao tặng Giải thưởng Công nghiệp I4.0 Việt Nam 2023.

Ban Tổ chức phê duyệt kết quả bình chọn của Hội đồng chuyên môn để quyết định các đơn vị được biểu dương, có thể tham khảo ý kiến từ Ban Cố vấn và các cơ quan liên quan.

Danh sách tổ chức, doanh nghiệp đạt TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam đối với 4 hạng mục sẽ được Ban Tổ chức công bố tại sự kiện biểu dương TOP I4.0 awards, được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình, livestream trên các nền tảng số, mạng xã hội.

Giấy chứng nhận và biểu trưng TOP Industrie 4.0 sẽ được trao tại sự kiện công bố này.

Doanh nghiệp đạt thứ hạng cao ở cả 4 hạng mục biểu dương sẽ nhận Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, biểu trưng và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Chương trình.

Các doanh nghiệp khác có nhiều thành tích tham gia Chương trình sẽ được Ban Tổ chức xem xét để có hình thức ghi nhận phù hợp.

Các doanh nghiệp đạt TOP Industrie 4.0 Việt Nam được quyền sử dụng Logo thương hiệu của Chương trình trong truyền thông, quảng bá sản phẩm của đơn vị.