Tin tức
INDUSTRIE 4.0 AWARDS - 2023 I4.0 AWARDS

Giải pháp sáng tạo, Công nghệ số giúp xây dựng và phát triển sản xuất thông minh

Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng công nghệ số đã trở thành một trong những hoạt động trọng tâm ở Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Hose: DCM). Với những thành tựu được công nhận và làm lợi hàng trăm tỉ đồng mỗi năm, văn hoá “tinh thần Người Dầu khí” mang đặc trưng riêng của PVCFC đã thêm sắc nét và lan toả sâu rộng khắp Công ty, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Tập đoàn, PVN) và cộng đồng.

Ngay từ khi xây dựng, lắp đặt thiết bị chạy thử Nhà máy Đạm Cà Mau, hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến, sáng chế ở PVCFC đã triển khai sôi nổi. Cho đến nay, hoạt động này đã lan toả khắp các đơn vị, ngoài những sáng kiến làm lợi hàng chục, hàng trăm tỉ đồng còn có những sáng kiến góp phần cải tiến môi trường làm việc, làm tăng tuổi thọ thiết bị, máy móc, tiết kiệm chi phí, đảm bảo an toàn.

PVCFC tích cực thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến

Ban lãnh đạo PVCFC định hướng sâu sắc con người là nhân tố quyết định của mọi thắng lợi. Trên hành trình phát triển 12 năm qua, Công ty luôn chủ trương xây dựng đội ngũ lao động có trình độ cao, tác phong công nghiệp, kỷ luật nghiêm chỉnh, chủ động tiếp thu, đủ khả năng nghiên cứu, triển khai ứng dụng, làm chủ công nghệ hiện đại…hơn hết là khơi dậy tinh thần đam mê sáng tạo ở mỗi cán bộ công nhân viên.

Với tinh thần lao nỗ lực và sáng tạo không ngừng nghỉ mới đây cả 03 sáng kiến của PVCFC được tuyên dương và công nhận sáng kiến cấp Tập đoàn. Cụ thể: “Giải pháp nâng cao hiệu suất vận hành buồng tạo hạt” của nhóm tác giả: Vũ Việt Văn, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Hải Quân, Mang Tấn Phong, Trương Văn Công, Nguyễn Tiệp Khắc, Lê Hoàng Thân đạt “Loại A” Công nhận Sáng kiến Cấp Tập đoàn; “Thiết kế dây chuyền công nghệ để thu hồi đạm phế phẩm tại Nhà máy Đạm Cà Mau” của nhóm tác giả: ‘ Nguyễn Tấn Trọng, Nguyễn Thanh Tùng, Đặng Hoàng Quân, Vũ Việt Văn, Trần Đại Nghĩa, Lương Tuấn Anh, Đỗ Hoàng Đại, Lê Văn Nguyễn, Trần Quang Thuần, Lê Văn Toản đạt “Loại B“ Sáng kiến cấp Tập đoàn và “Đánh giá hiện trạng và thiết lập bộ cơ sở dữ liệu van điều khiển cho NMĐCM” của nhóm tác giả: Giang Bích Ngân, Nguyễn Thanh Tùng, Trương Anh Tuấn, Nguyễn Tuấn Việt, Hoàng Văn Nam, Lý Ngọc Lĩnh đạt “Loại A” Công nhận Sáng kiến cấp Tập đoàn.

Đây là 03 Sáng kiến Công nhận Cấp Tập đoàn năm 2022, tiêu biểu cho 116 sáng kiến được công nhận và tổ chức áp dụng đợt 1 năm 2021. Tháng 05/2023, PVCFC đã công nhận thêm 172 giải pháp hữu ích/sáng kiến với tổng giá trị làm lợi 397,9 tỷ đồng/năm. Đây chính là minh chứng thành tích toả sáng và truyền “lửa” khắp các đơn vị tại PVCFC với một bầu không khí thi đua sôi nổi, chứ không chỉ đơn thuần là kêu gọi, khuyến khích.

Cùng với sáng kiến, sáng chế, chuyển đổi số cũng mang lại lợi ích to lớn cho Phân bón Cà Mau. Công ty đã sở hữu hệ sinh thái số rất đa dạng, có thể kể đến như: hệ thống ERP, hệ thống Văn phòng điện tử (Eoffice), hệ thống số hoá hoạt động kinh doanh, dịch vụ khách hàng (DMS), hệ thống quả lý Nhân sự (HRM), hệ thống số hoá hoạt động tiếp thị truyền thông (CRM), App 2Nông,…

PVCFC có nhiều thành tựu trong chuyển đổi số 

Các thành tựu này cho phép PVCFC xử lý công tác chuyên môn, ra quyết định và quả trị chung một cách nhânh nhất, chính xác, góp phần tiết giảm thời gian, thủ tục, mang lại hiệu quả xử lý cao, nâng dần chất lượng công việc.

Mới đây, PVCFC là một trong 65 doanh nghiệp được vinh danh tại Lễ biểu dương TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam – I4.0 Awards lần thứ 2, năm 2023.

PVCFC được vinh danh tại Lễ biểu dương TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam

Vinh danh, công nhận này góp phần đánh giá hiệu quả thực hiện chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số tại PVCFC. Đồng thời biểu dương sự phát triển của Công ty trong sản xuất, kết nối cung cầu về các giải pháp công nghệ số, xây dựng và phát triển sản xuất thông minh; thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của PVCFC.

Tập thể PVCFC với mục tiêu chung là phát huy năng lực, đổi mới sáng tạo, áp dụng chuyển đổi số của đổi ngũ một cách nhanh, mạnh, hiệu quả và đồng bộ khắp Công ty, Tập đoàn. Từ đó thích ứng linh hoạt, nỗ lực không ngừng, đổi mới, sáng tạo, thay đổi để phát triển trong vận hội mới.