Lễ biểu dương Top Công Nghiệp Việt Nam 4.0 2024

Trên hành trình đổi mới và tiến bộ, Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 đã định hình một bức tranh mới cho nền kinh tế Việt Nam. Trong tương lai số hóa, việc thúc đẩy và tôn vinh những doanh nghiệp và địa phương tiên phong trong việc thực hiện chuyển đổi số trở thành một nhiệm vụ quan trọng. Chính vì lý do này, Chương Trình I4.0 AWARDS – Lễ biểu dươngTop Công Nghiệp Việt Nam 4.0 ra đời, nhằm đánh giá và vinh danh những thành tựu xuất sắc trong việc thực hiện chuyển đổi số và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Chương trình Lễ Trao Giải Top Công Nghiệp Việt Nam 4.0 là một sự kiện quan trọng được tổ chức hàng năm, nhằm tôn vinh và ghi nhận những thành tựu xuất sắc của doanh nghiệp và địa phương trong việc thực hiện chuyển đổi số. Tại đây, các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp sẽ được vinh danh và tôn vinh, đồng thời cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi từ những người tiên tiến nhất trong lĩnh vực công nghiệp 4.0. Thông qua việc chia sẻ những câu chuyện thành công, chương trình Lễ Trao Giải không chỉ tôn vinh cá nhân và tổ chức mà còn là nguồn động viên và học hỏi quý báu cho các doanh nghiệp và địa phương khác.

Chương trình “TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam – I4.0 Awards dưới sự bảo trợ của Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Thông tin và Truyền thông được tổ chức thành công vào năm 2022, 2023 với sự chủ chì tổ chức của Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Chương trình triển khai trên toàn quốc nhằm mục đích biểu dương và ghi nhận:

  • Những thành công tiêu biểu, tiên phong trong công cuộc phát triển Cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số thuộc khối hành chính Nhà nước
  • Sự phát triển của các doanh nghiệp sản xuất, kết nối cung cầu về các giải pháp công nghệ số, xây dựng và phát triển sản xuất thông minh. Đồng thời tạo sân chơi cho các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai xây dựng các giải pháp nhà máy thông minh, nhà máy số, sản xuất thông minh, nghiên cứu và triển khai các sáng kiến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, năng lực quản trị kinh doanh.

Nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp nối thành công của Chương trình biểu dương TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam – I4.0 Awards năm 2022 và 2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tiếp tục chủ trì, giao cho Hội Tự động hóa Việt Nam phối hợp với Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số và các đơn vị hữu quan thực hiện chương trình biểu dương “TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam – I4.0 Awards” lần thứ ba, năm 2024. Chương tình gồm các hoạt động :

  • Tổ chức Hội thảo khoa học về thành quả của Cách mạng công nghiệp 4.0 và Chuyển đổi số.
  • Phát hành kỷ yếu TOP công nghiệp 4.0 Việt Nam.
  • Trực tiếp Lễ biểu dương TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam trên sóng truyền hình.

Chương trình Lễ biểu dương Top Công Nghiệp Việt Nam 4.0 không chỉ là một sự kiện đơn thuần, mà còn là biểu tượng cho sự tiến bộ và đổi mới của nền kinh tế Việt Nam trong thời đại số hóa. Chương trình biểu dương I4.0 2024 bao gồm 4 hạng mục:

  • Hạng mục 1: TOP Doanh nghiệp Công nghiệp 4.0: Biểu dương các doanh nghiệp đã thực hiện các dự án chuyển đổi số thành công, tiêu biểu, có định hướng tương lai trong việc xây dựng nhà máy thông minh, trong quản lý chuỗi cung ứng thông minh và các sản phẩm, dịch vụ thông minh.
  • Hạng mục 2: TOP Tổ chức/Doanh nghiệp KH&CN và Đổi mới sáng tạo: Biểu dương các Tổ chức/Doanh nghiệp triển khai Đổi mới sáng tạo và phát triển KH&CN, ứng dụng công nghệ số, tự động hóa sản xuất, đổi mới mô hình quản trị, kinh doanh tiêu biểu, góp phần phát triển kinh tế số.
  • Hạng mục 3: TOP Doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh và giải pháp công nghệ Công nghiệp 4.0: Biểu dương các doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh, giải pháp công nghệ số xuất sắc được ứng dụng trong công nghiệp 4.0.
  • Hạng mục 4: TOP tổ chức/địa phương tiêu biểu chủ động thực hiện CMCN 4.0 và Chuyển đổi sốBiểu dương các tổ chức/địa phương tiêu biểu tích cực thực hiện chủ trương cuộc CMCN 4.0 và chương trình Chuyển đổi số Quốc gia.

Chương Trình Lễ Trao Giải Top Công Nghiệp Việt Nam 4.0 là một sự kiện đặc biệt, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số và đổi mới ở Việt Nam. Qua việc tôn vinh và đánh giá hiệu quả của chuyển đổi số, chúng ta không chỉ khẳng định sức mạnh của cách mạng công nghiệp 4.0 mà còn tạo ra động lực và hướng đi mới cho tương lai.

Hãy tham gia cùng chúng tôi để là một phần của sự kiện đặc biệt này và đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam trong thời đại kỹ thuật số!

=>>> Link đăng ký tham gia I4.0 TẠI ĐÂY
=>>> Link tài liệu đính kèm khi gửi hồ sơ I4.0  TẠI ĐÂY
📞Hotline: +84 93 11111 99