Toạ đàm: Chiến lược CĐS cho các nước trong khu vực Đông Nam Á

Chiều ngày 26/4/2023, thảo luận bàn tròn về tình hình và chính sách chuyển đổi số, phát triển kinh tế số tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á được tổ chức bởi Học viện Ngoại giao và Viện Quan hệ quốc tế Singapore (SIIA) nhằm đánh giá các chiến lược chuyển đổi số […]