Tin tức
INDUSTRIE 4.0 AWARDS - 2023 I4.0 AWARDS

Toạ đàm: Chiến lược CĐS cho các nước trong khu vực Đông Nam Á

Chiều ngày 26/4/2023, thảo luận bàn tròn về tình hình và chính sách chuyển đổi số, phát triển kinh tế số tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á được tổ chức bởi Học viện Ngoại giao và Viện Quan hệ quốc tế Singapore (SIIA) nhằm đánh giá các chiến lược chuyển đổi số và thúc đấy các hợp tác, thoả thuận song phương về phát triển chuyển đổi số trên cơ sở bền vững và định hướng bao trùm, phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Quang cảnh buổi toạ đàm

Đại diện các bên tham dự toà đàm phát triển và thảo luận

PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh – Chủ tịch Hội đồng khoa học, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số đã đại diện Viện tham gia thảo luận và phát biểu về xu hướng chuyển đổi số tại Việt Nam nói chung và các sáng kiến, chương trình thúc đẩy Chuyển đổi số của các Bộ, Ban ngành và địa phương tại Việt Nam theo 3 nhóm Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số. Trong đó giới thiệu các mô hình thí điểm cho việc chuyển đổi số khu vực nông thôn với mô hình Xã thông minh với định hướng phát triển bao trùm và bền vững. Đồng thời đề xuất các hướng hợp tác giữa hai bên trong vấn đề chia sẻ và bảo vệ dữ liệu xuyên biên giới, Dữ liệu mở và khai thác dữ liệu cho việc thúc đấy triển khai các sáng kiến chuyển đổi số giữa 2 bên.

PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh đại diện Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số thảo luận và phát biểu tại toạ đàm

Kết luận tại phiên thảo luận bàn tròn, GS Simon Tay và GS Nguyễn Hùng Sơn đã kết luận các hướng phát triển hợp tác về các sáng kiến chuyển đổi số với định hướng xanh, bền vững và bao trùm trong tương lai giữa 2 quốc gia và 2 Viện.