Tin tức
INDUSTRIE 4.0 AWARDS - 2023 I4.0 AWARDS

Vòng sơ khảo Chương trình biểu dương TOP công nghệ 4.0 Việt Nam – I4.0 Awards

Chương trình biểu dương “Top công nghệ 4.0 Việt Nam – I4.0 Awards” đã chính thức bước vào Vòng Sơ khảo.
Hội đồng sơ khảo sẽ làm việc từ ngày 28/4 – 6/5/2023 để lựa chọn những doanh nghiệp/ tổ chức có sản phẩm, sản xuất, kinh doanh tiêu biểu, sản phẩm, dịch vụ số xuất sắc đáp ứng công nghiệp 4.
Với 4 hạng mục bao gồm:
  • Hạng mục 1: TOP Doanh nghiệp Công nghiệp 4.0
  • Hạng mục 2: TOP Tổ chức/Doanh nghiệp KH&CN và Đổi mới sáng tạo.
  • Hạng mục 3: TOP Doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh và giải pháp công nghệ Công nghiệp 4.0.
  • Hạng mục 4: TOP tổ chức/địa phương tiêu biểu chủ động thực hiện CMCN 4.0 và Chuyển đổi số.